+90 (212) 659 92 20 info@atitek.com Güvenlik Tepki Değil Bir Stratjidir!

Vizyon ve Misyon

  Yüksek Teknoloji   Daima Gelişme

 Kaliteli Hizmet       Memnun Müşteri

Özellikle güvenliğin ve teknolojinin son derece önemli olduğu bir çağda yaşamanın getirdiği sorumluluklara sahip olan Atitek Elektronik LTD, bir kontrol sistemleri firması olarak güvenlik ve kontrol sistemlerinin Türkiye’de nitelikli bir şekilde uygulanabilmesi ve güvenlik seviyesinin çağdaş ülkeler seviyesine gelmesi için çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren bir kuruluştur.

Bu amaç ve görev doğrultusunda Avrupa’da lider konumda olan birçok güvenlik ve kontrol sistemleri firması yerinde ziyaret edilmiş, güçlü bağlar kurulmuş, bilgi ve birikimleri ülkemize kazandırılmaya çalışılmıştır.